Mediation kosten

De kosten van de mediation bestaan onder andere uit het honorarium van de mediator. Dit uurtarief is afhankelijk van het soort mediation en de werkzaamheden. Alle tijdsbesteding wordt transparant verantwoord. Vooraf ontvangt u een opgave, en achteraf volgt een gespecificeerd kostenoverzicht op basis van vooraf met u overeengekomen tariefafspraken.

Kennismaken

Tijdens de mediation worden vrijwel altijd vertrouwelijke zaken besproken. Daarbij moet de mediator zich onthouden van oordelen en is hij neutraal en onpartijdig. Voor u als client is het van belang dat u zich goed voelt bij de mediator, dat u zich vrij voelt om alles te benoemen dat u graag op tafel wil hebben. Om die reden biedt MORE Mediation de mogelijkheid om geheel vrijblijvend kennis te maken. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de mediator en kunt u vragen stellen. De mediator zal tevens de werkwijze en het mediationproces aan u toelichten.

  Wie betaalt?

  Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen inclusief de mediator moeten zich daaraan houden.

  De overheid verstrekt onder bepaalde voorwaarden subsidie wanneer gebruik wordt gemaakt van mediation bij bijvoorbeeld een echtscheiding. Of u wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Dit wordt van u beiden apart bekeken. Het kan voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor subsidie en de ander niet. Onze mediators zullen samen met u nagaan of in aanmerking komt voor subsidie. Mocht u in aanmerking komen dan vraagt hij deze voor u aan. Meer over die subsidiemogelijkheid kunt u vinden op www.rvr.org.

  Financiële voordelen van mediation

  • Partijen hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat.
  • Het uurtarief van een mediator is beduidend lager dan dat van een advocaat.
  • Meestal zijn er maar drie tot vier bijeenkomsten van twee uur nodig.
  • Mediation is snel. Vaak is het conflict binnen enkele weken opgelost.
  • De gang naar een rechter duurt lang en is kostbaar.
  • De uitspraak van de rechter zal één der partijen veelal teleurstellen.
  • Mediation zorgt voor een oplossing voor beide partijen.

  Maar natuurlijk is het resultaat het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen. U helpt samen een conflict uit de wereld en niet zelden blijkt de onderlinge relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs helemaal hersteld

  Bij MORE Mediation kunt u terecht voor mediation op de volgende gebieden: