MORE Mediation,

voor geslaagde conflictbemiddeling 

MORE Mediation beschikt over de vereiste deskundigheid en ervaring. We vertellen u graag de mogelijkheden rondom de diverse vormen van mediation voor een van deze gebieden:

MORE Mediation is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt (business mediation).

Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Dezelfde diversitieit is er met de mogelijke issues en de escalatiegraad.

 

Arbeidsmediation

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een behoorlijk ingrijpend effect op het leven van de werknemer. Voor de werkgever zijn de gevolgen ook pittig, denk onder andere aan ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade.

Het in redelijkheid eens worden met elkaar, zonder rechterlijke procedure, is altijd voor alle partijen beter. Een arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar in (dreigende) arbeidsconflicten. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. 

  familie / relatie-mediation

  Het beëindigen van een relatie kan een complex proces zijn. Denk aan het maken van afspraken rondom de zorg van kinderen, de hypotheek en woning en bijvoorbeeld het pensioen. Ook voor deze momenten geldt ons devies: als u niet op zoekt bent naar een conflict, maar naar oplossingen, dan bent u bij MORE mediation op het juiste adres. Wij helpen u om (weer) met elkaar te praten, om samen met u te komen tot oplossingen.

  Nalatenschapsmediation

  Een overlijden van een dierbare en het gemis is heftig. Helaas kan dit verdriet worden ingehaald door stress en zelfs ruzie, omdat men er in de afwikkeling van de nalatenschap met elkaar niet altijd samen uitkomt.

  Tijdens nalatenschapsmediation bij MORE mediation richten wij ons samen met u op de afhandeling van de persoonlijke, zakelijke en juridische aspecten voor alle betrokken erfgenamen.

  Woonomgeving

  De verdraagzaamheid tussen buren neemt af. Burengeschillen komen vaker voor dan vroeger. De conflicten lopen al snel hoog op en leiden tot heftige emoties. Partijen willen hun gelijk halen en proberen via de rechter de buur te bevechten.

  De oplossingen die de rechtspraak biedt zijn vaak onbevredigend. Er wordt een knoop doorgehakt maar het onderliggende conflict wordt daarmee niet aangepakt.

  Mediation biedt vaak veel betere uitkomsten. De bekwame mediator gaat met partijen de tafel en probeert  de daadwerkelijke belangen van partijen in kaart te brengen. Vaak is het gemeenschappelijk belang dat partijen hebben het woongenot en geprobeerd wordt omdat te beschermen.

  Partijen worden uitgenodigd om vanuit dat gemeenschappelijk belang met elkaar naar oplossingen te streven. Daarmee worden vaak hele goede resultaten bereikt en bespaart het partijen de gang naar de rechter. Deze rechtzaak is tijdrovend kostbaar en de uitkomst is ongewis.

  Altijd een passende vorm van mediation voor uw conflict

   

  Robbert Kwast RAB heeft o.a. gestudeerd aan de Hogeschool Alkmaar en Radboud Universiteit. Hij is erkend en geregistreerd bedrijfsovername specialist en valuator.

  Robbert heeft zijn ervaring opgedaan onder andere als bijzonder beheer- en zakelijk specialist (overname en fusies) bij een grote bankinstelling. Daarnaast is hij als Corporate Finance specialist bekend met de alledaagse praktijk van ondernemers en personeel.

  Kernwoorden die bij Robbert passen: luisteren, slagvaardig, analytisch, sociaal, oplossing en empathie. Aangevuld door zijn enorme (levens)ervaring is hij een uitstekende MFN geregistreerde mediator voor alle type geschillen.