Zakelijke mediation

Tijdens zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt (business mediation).

Een zakelijk conflict

Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Groot zijn ook de mogelijke issues en de escalatiegraad. Het betreft een belangentegenstelling die zonder mediation eenvoudig kan ontaarden in een juridische procedure.

Nog los van de vaak gederfde inkomsten, is daadwerkelijk procederen een kostbare, inefficiënte en tijdrovende manier om het conflict op te lossen. Zakelijke mediation is meestal de betere optie, ook om escalatie van het conflict te voorkomen. 

Zakelijke mediation werkt veel sneller dan een gang naar de rechter. Hoe eerder het zakelijke conflict de wereld uit is, hoe beter! A&R mediators zijn ervaren in het begeleiden van conflicten, waarbij het intern oplossen van de kwestie een hoge prioriteit heeft. Daarnaast is natuurlijk het begrijpen van ondernemers en ondernemingen van enorm belang. De mediators van MORE Mediation hebben een zakelijke achtergrond en een enorme ervaring om u tijdens een zakelijke conflict te begeleiden naar een oplossing.

Werkwijze zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation speelt de mediator een actievere rol dan bij de klassieke, faciliterende, benadering. De business mediator neemt de regie op inhoud en proces en is resultaatgericht. Dat vraagt van de business mediator naast kennis van de zakelijke materie, ook andere inzichten en gespecialiseerde mediationvaardigheden. Zo moet de business mediator om kunnen gaan met diverse spelers, zoals adviseurs, advocaten, achterbannen en eventueel door de rechtbank aangewezen deskundigen. Bij zakelijke mediation spelen zicht op de bedrijfscultuur en kennis van processen in de betrokken organisaties een belangrijke rol. Dit inzicht is nodig om een haalbare en werkbare oplossing te bereiken. Bij zakelijke mediations werken wij indien nodig met twee mediators.

Het uitgangspunt bij business mediation blijft het respectvol met elkaar omgaan. De zakelijke en persoonlijke belangen worden inzichtelijk gemaakt zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Op deze manier kan het zakelijke conflict op een bevredigende manierworden opgelost voor alle partijen .

De voordelen van zakelijke mediation

✔ Win-win oplossing, resultaat naar ieders tevredenheid.

✔ Goedkoper dan procederen.

✔ Tijdwinst, sneller duidelijkheid.

✔ Zelf invloed op oplossing.

✔ Belang behoud / herstel relatie.

✔ Verantwoord ondernemerschap.

✔ Geen reputatie- / imagoschade.

✔ Neutrale en onafhankelijke mediator.

✔ Gericht op oplossing in plaats van strijd.

✔ Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

✔ Doorbreekt impasse en negatieve energie.

✔ Geen schadelijke media-aandacht.

✔ Duurzame oplossing.

✔ Geen negativiteit, geen pyrrusoverwinning.

✔ Procederen kan altijd nog, andersom is lastiger.

Voorbeelden van zakelijke mediation

  • Conflicten waarbij zakelijke partners, leden van een maatschap, directie, aandeelhouders, bestuursleden van een vereniging, vennoten, ondernemingsraad of RVC zijn betrokken.
  • Conflict tussen klokkenluider en organisatie.
  • Conflicten binnen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Bij fusies, bedrijfsovernames en -beëindiging, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
  • Conflicten tussen afnemer en leverancier.
  • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken.

Naast Zakelijke mediation kunt u terecht bij MORE Mediation

voor mediation op de volgende gebieden: