A&R Mediation and more

Een mediationtraject bij
A&R Mediation and more betekent voor u:

 • snel en adequaat handelen
 • voorkoming van een verdere escalatie van het conflict
 • behoudt van uw eigen regie bij het vinden van oplossingen
 • het geven van inzicht in de situatie en op mogelijke oplossingen
 • vertrouwelijkheid
 • kostenbesparing

Mediation kan bij een veelvoud van conflicten worden toegepast
of het nu gaat om bijvoorbeeld:

 • een moeizame samenwerking binnen een team
 • een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker
 • een zakelijk conflict met een klant, leverancier of partner
 • echtscheiding of een ander conflict in de relationele sfeer

De professionals van A&R beschikken in alle gevallen over de vereiste deskundigheid en ervaring.
Tijdens een mediationtraject werken zij samen met u naar de oplossing van het probleem. 

Wat A&R Mediation and more u nog verder biedt

Samen werken aan een oplossing voor een conflict vereist enkele randvoorwaarden. A&R zorgt voor deze noodzakelijke randvoorwaarden, om de kans van succesvolle mediation zo groot mogelijk te maken.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vormen voor A&R de basis van alle mediation gesprekken. Onze mediatiors hebben de bekwaamheid om partijen bruggen te laten slaan naar elkaar toe. Tijdens een mediationtraject gaat u onder begeleiding actief zoeken naar de meest bevredigende oplossing voor alle partijen van het conflict.

De mediators van A&R Mediation and More staan ingeschreven in het MfN-register

Het MfN-register vermeldt de mediators die voldoen geldende kwaliteitseisen van de Mediators federatie Nederland. Deze eisen worden bepaald en gecontroleerd door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). A&R mediators staan in dit register en mogen de beschermde titel MfN-registermediator voeren.

Het MfN-register is de opvolger van het NMI-register. Dit register wordt alom erkend en onderschreven als het in Nederland leidende kwaliteitsregister, onder andere door de rechtelijke macht.

Aan elke MfN-registermediator gestelde eisen zijn onder meer:

 • Het met goed gevolg afronden van een erkende mediationopleiding;
 • Het jaarlijks op peil houden van kennis en vaardigheden (permanente educatie);
 • Het jaarlijks uitvoeren van een minimum aantal aan mediations;
 • Toepassing van het MfN-mediationreglement;
 • Het houden aan de gedragsregels voor de MfN-registermediator;
 • Het driejaarlijks ondergaan van een peer-review. Dit is het toetsen door een derde of de mediation diensten voldoen aan de professionele eisen.

De mediators van A&R Mediation and more honoreren deze eisen van het MfN-register en staan u graag bij in een conflictsituatie. 

Mediation naast rechtspraak

De overheid heeft jaren geleden al ingezien dat deskundige mediation tot betere en snellere resultaten leidt. Deze positieve ervaring met mediation wordt gedeeld door de rechterlijke macht. Mediation, naast rechtspraak, werkt in diverse situaties beter en sneller dan gerechtelijke procedure die jarenlang kunnen slepen en zowel voor partijen als de maatschappij kostbaar kunnen zijn.

Voordelen van mediation

De rechterlijke organisaties wijzen op de volgende voordelen van medation:

✔ Snelheid

mediation wordt vaak binnen 6 weken afgerond. En binnen 1 week gestart.

✔ Relatiebeheer

alle partijen en standpunten komen aan bod zodat de relatie vaker behouden blijft of anders met respect voor elkaar afgebouwd

✔ Eigen keuze

de partijen beslissen bij mediation zelf, bij de rechtbank is dat de rechter.

✔ Hele conflict

bij de rechtbank betreft het voornamelijk juridische standpunten. Bij mediation kunnen ook andere aspecten, zoals verleden, heden en toekomst worden meegenomen.

✔ Meerdere zaken samen

bij mediation kunnen makkelijker meerdere onderwerpen en meerder partijen tezamen worden behandeld. Bij een gerechtelijke procedure wordt dat regelmatig gesplitst.

✔ Kosten beperkend

een rechtszaak kan qua kosten behoorlijk oplopen.

Lees meer informatie

over de diverse vormen

van mediation van

A&R Mediation and more